Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim

Klauzura

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14,informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Informacje o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Szkoły Podstawowej im. Marii konopnickiej w Kawęczynie informuje, że:

 

 1.      Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana* jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kawęczynie, tel: 17 22 16 403, e-mail: spkaweczyn@interia.pl

- Inspektorem Danych Osobowych jest Teresa Curzytek, tel. 600808605, e-mail: iod@post.pl      

 

2.      Pani*/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

3.      Odbiorcą Pani*/Pana* danych osobowych będzie placówka oświatowa, do której uczęszcza wychowanek*/uczeń*.

 

4.      Pani*/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych placówki oświatowej, do której uczęszcza wychowanek*/uczeń*

 

5.      Posiada Pani*/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 

6.      Ma Pani*/Pana* prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

7.      Podanie przez Panią*/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak oznakowania poszczególnych przedmiotów należących do wychowanka*/ucznia* oraz brak informacji na „Tablicy ogłoszeń dla rodziców” o przynależności wychowanka/ucznia do danej grupy.

 

8.      Pani*/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania.

Grzegorz Batory

(administrator  danych osobowych)

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny